2008. szeptember 7., vasárnap

Áldjad én lelkem az Urat

.......és egész bensőm az Ő szent nevét.

"Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!" Zsoltárok 100:5

Ezt mi is megtapasztaltuk, az elmúlt három nap alatt. Megtarthattuk a sátoros evangelizációt, és az Úr munkálkodott. Az igaz, hogy nagy szellemi harc volt ez a három nap, de az Isten országának evangéliuma hirdettetett, itt Gyergyóban, szabadon kinn a város egyik főterén. Sokan hallhatták, és hála legyen Istennek, nem hiába hangzott, a mennyei üzenet, mert voltak akiknek a szívét megérintette Isten. Tegnap délelőtt és délután, gyermek nap volt a sátorba, és fél 11-kor, már gyerek csapat hangjától volt hangos a sátor. Sok gyerek összegyűlt délelőtt is délután is. Lelkesen vettek részt a programokban, és figyelmesen hallgatták a bibliai történetet, a jó Pásztorról. Majd énekeket tanultak, és még bizonyságot is adott nekik (is) Isten. Az ének így hangzott: A vihar tombol, a vihar tombol, a vihar tombol mindenütt. Az egész hétvégén meleg, felhő és szélmentes idő volt. Amikor a gyermekek ezt az éneket begyakorolták, és nagy lelkesedéssel énekelték, az ének alatt mintegy 20 másodpercre olyan szél támadt, hogy kinyitotta a sátor három oldalát. Sem az előtt, sem az után nem fújt a szél egyáltalán. Jó az Úr, még a kicsinyeknek is ad bizonyságot. Nagyon hálásak vagyunk Kui Bálintéknak, hogy eljöttek és Enikővel, Adéllal és Júliával, valamint a csíkszeredai fiúkkal segítettek Erikának a gyerekprogramot lebonyolítani.
Napközben a városban levő médiák nagy része kijött, hogy megtudja mi is akar ez lenni. Az egyik újságíró azt mondja nekem:
- A városban a katolikusok meg vannak ijedve, és azt mondják, valami hittérítők jöttek a városba.
-Ne tessenek megijedni, mi csak Istenhez szeretnénk téríteni az embereket.
-Jó-jó, csak tudja itt még nem volt ilyen, és nem nagyon értjük, hogy mi akar ez lenni.
Elmagyaráztam neki, hogy mi a célja a mi tevékenységünknek, és hogy mit jelent az a szó, hogy evangelizáció, és beszéltem neki a meggyőződéseinkről. Majd ezt kérdezte tőlem:
-Nem volt semilyen botrány még?
-Nem volt semmi botrány, de mire tetszik gondolni?
-Hát tudja mi Székelyek, és pláne Gyergyóiak, nagyon nehezen fogadjuk, az új dolgokat.
Majd így folytatta:
-Adok magának egy névjegykártyát, és ha lenne valami botrány kérem rögtön értesítsen.
Előre biztosítottam, hogy ne készüljön, mert a jó Isten vigyáz ránk, és nem történhet semmi, és áldott legyen az Ő neve, hogy nem is történt semmi rendbontás.
Este Kiss Zoltán, sepsiszentgyörgyi lelkipásztor testvérem szolgált az alábbi igék alapján:
"És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen Ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében."
János ev. 3:14-18 Szombat este, már népes halgatótábor gyűlt össze az ige hallgatására, amely nagyon világosan és érthetően hangzott. A felszólításra, kb 15-en álltak fel, akik úgy érezték, hogy nekik is szükségük van Isten szabadítására. Több személlyel tudtam elbeszélgetni, és imádkozni. A szentlélek megérintette az embereket. Ma, vasárnap, folytatódtak az alkalmak a sátorban, és jöttek ma is újabbak, akiket eddig nem láttunk, és jöttek vissza azok közül is akik az előző napon, vagy napokon voltak. A délelőtt az alábbi igéket olvastam:
"Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja? És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala! Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén." Lukács 15:8-10 és a Lukács 19:10 "Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett." Kiemelve, elveszett állapotunkat, és hogy Jézus keres bennünket, és mennyire fontos neki az az egy, és a megtérés fontosságát, ami még a menyben is örömöt okoz. A végén a felhívásra, hogy ha éppen te vagy az az egy, akit ma itt keres Jézus, és szeretnéd, hogy megtaláljon, ketten jelezték, akik így éreztek. A végén beszélgettem velük, és különösen az egyik asszonynál, Magdikánál, a megtérésre olyan vággyal találkoztam, hogy nem is emlékszem, hogy ez előtt valakinél ilyet tapasztaltam. Szinte égett a vágytól, hogy kegyelmet kapjon. És hiszem hamarosan át is fogja élni a szabadulás hamisítatlan, teljes örömét. Már délutánra meg volt a próbája szegénynek. Először a férje nem akarta engedni, de mivel ő mindenképpen szeretett volna ott lenni, a lányai segítségével kikönyörögte a férjétől, hogy legalább egy órára engedje el a sátorba. Elengedte. Kb. 10 km-re laknak Gyergyótól, és busszal indultak be, de a busz néhány száz méter után megállt és nem ment tovább. Már - már lemondani készültek arról, hogy eljutnak az evangelizációra, amikor nekem épp arra kellett mennem, és megálltam mikor láttam, hogy ő az akivel a délelőtt imádkoztam. Így én be tudtam hozni őket. Van próba, de jön a gondviselés is. Egy órát tudtak lenni, és ezért is nagyon boldogok voltak. Délután egy szót "olvastam" az igéből: elvégeztetett. Ennek alapján beszéltem arról az elvégzett dologról, amit Jézus Krisztus a kereszten, súlyos szenvedés, és az élete árán szerzett minden embernek: a megváltásról. Figyelmesen hallgatták az emberek, és voltak újra olyanok, akiket megszólított az ige. Dicsőség legyen Istennek mindezért.

Ezután a következő napokban várjuk, hogy az elhintett ige mag kifakadjon, és igazi döntések születhessenek. Kérlek, imádkozzatok értünk, és ezekért az emberekért.

Szombaton és vasárnap a sepsiszentgyörgyi fiatalok énekeltek, nagyon szépen és áldásosan. Nem hiába voltak itt. Minden alkalommal voltak bizonyságtevők is, akiket szintén felhasznált az Úr.

Halleluja! Jó az Úr!

A gyermekek egy része
Foglalkozás


Erika mondja, a gyerekek hallgatják, a Jó Pásztor történetét

Az énekesek


Gyülekeznek az emberek a sátorhoz

Kiss Zoltán hirdeti az igét

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Áldjon meg titeket az Úr! Nagyon örülök hogy ilyen jól sikerült az evangélizáció!Most néztem a Gyergyói Fény TV tudósitását rólatok,hál Istennek pozitivan adták le.Én Szerbiában voltam egy jótékonysági koncerten,amit a Nagybányai énekés fúvóskar adott Szabadkán,a városháza nagytermében.Csodálatos volt! Igét Dr Kovács József lelkipásztor hirdette.Áldja meg őket is az Úr gazdagon. Hegedüs Endre Kelebiáról.