2008. február 23., szombat

Még többet

Kegyelem néktek és békesség az Úr Jézus Krisztusban! Tudom, hosszú idő telt el, amióta utoljára írtam, és már kaptam is figyelmeztetéseket többektől, de igyekszem pótolni az elmaradásomat. Az elmúlt hetekben nem sok alkalmam és időm volt a számítógépen dolgozni. Van olyan e-mail fiókom, amit majdnem egy hónapja nem néztem meg. Volt is sok üzenet, olyanok is, amelyekre válaszolnom kell, és ha azok közül olvassa valaki ezt a bejegyzést, kérem a türelmét. Itt is szertném üzenni, hogy az általánosan használt e-mail címem, a novak@n-tel.hu amit szinte minden nap megnézek. Sokan ismerik még a novyx@freemail.hu címet is, de erről a fiókról van, hogy hosszabb időre megfeledkezem, így arról az üzenetek később jutnak hozzám. Mint az előző bejegyzésemben írtam, Magyarországon voltam egy hetet. Több hivatalos elintézendőm melett, minden este volt alkalmam az ottani testvérek közül valakivel beszélgetni, imádkozni. A hét végén, péntek-szombaton bibliaiskolába voltam. Újabb, tartalmas és gazdag tananyagot adtak le tanár testvéreink, úgy-hogy lesz miből felkészülni a vizsgákra. Szombat este, házi imaközösségi alkalmunk volt Kecelen. Voltunk úgy 20-an, és az Úr Jézus áldása volt az együttlétünkön. Számomra is érdekes volt ez a találkozás, hiszen amióta Erdélybe költöztünk, ez volt az első lehetőségünk, hogy együtt legyünk. Jó volt újra együtt lenni, és biztatni egymást, épülni mások bizonyságaiból. Hálás vagyok Istennek azokért a testvérekért, akik imakarjaikon hordozzák életünket, és tudom ez a kis közösség is renszeresen imádkozik értünk. Halgassa meg őket az Úr, és mindazokat akik ezt értünk teszik. Vasárnap három gyülekezetben is voltam Istentiszteleti alkalmon, Kiskőrösön és Kecelen, ahol szeretettel fogadtak a testvérek. Vasárnap délben egy kedves családnál, a Katona családnál voltam ebéden, ahol együtt lehettem az idősebb és az ifjabb Katona Imre testvérekkel, valamint Hajas Miklós testvérrel. Jó volt együtt elbeszélgetni idősebb testvéreimmel, akik bátorítottak, biztattak és az ige igazságairól beszélgtve, kerestük a mai kerszténység szomorú és fájdalmas helyzetéből a kiútat. Ők is, akik már sokat megéltek, többre vágynak. Lelkesen tettek bizonyságot azokról az időkről, amikor sokkal inkább kiáradt Istennek kegyelme, és a hívők még éltek az igével, és nem visszaéltek. Nincs ma sem más kiút, mint visszafordulni a tiszta evangéliumhoz, Isten igéjéhez, és megalkuvás nélkül mint egyetlen mértékhez, hozzá igazítani az életünket, és élni álltala. Az ébredés és a megújulás kulcsa, egyetlen kiút, a közömbös és rideg, vallásosságból. Valaki ezt mondta: "Hiányoznak a földről ma a Krisztus arcú keresztények". Igaza van. Most magamba kell néznem...........vajon rajtam mi látható? Uram légy irgalmas hozzám, mert nem látható még életemben a Krisztusi képmás. Én is többre vágyom!! Többre mint puszta vallásos élet, többre mint vasárnapi állszent keresztény, aki csak abban különbözik embertársaitól, hogy vasárnap szép ruhát vesz fel, és elmegy a gyülekezetbe, vagy a templomba. Arra vágyom, hogy mindinkább megértve Isten akaratát, elszakadva a világtól, annak szokásaitól, bűnös eszméitől, romlottságától, mind tisztábban megélni az ige valóságát. Szívem vágya, hogy Istennek ereje lakozzon bennem, de ne csak bennem, hanem egyre többen nyerjék meg hit által. Arra vágynak sokan, hogy legyen ébredés, megújulás, kiáradjon Isten kegyelme, és a bűnösök megtérjenek. Én is erre vágyok (várok), és nagyon-nagyon szeretnék egy tiszta, igei, ébredésnek a részese lenni!! Ez a legnagyobb vágyam! Egyik leg főbb imatémám. De kellenek az odaszánt életek, akik odafordulnak az Isten beszédéhez, és vállalják a mennyei akarat iránti engedelmességet. Uram mit akarsz, hogy cselekedjek? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Az én akaratomat leteszem, a tied legyen meg mindenben. Félve mondom: Uram én akarom, hogy így legyen. Tudom nagyon gyenge vagyok, és a tapasztalatom is kevés, de ha hasznos lehetek vedd kezedbe életemet.A héten is több gyülekezet tart evangelizációs hetet. Így imádkozzunk a zilahi és a csernátoni evangelizációs alkalmakért, amelyekről én tudok, hogy szóljon az ige erővel és hatalommal, és készítse az Úr azok szívét, akik ott lesznek, hogy nyíljanak meg az evangélium előtt, és legyenek megtérések, megújulások. Ámen.
Bejegyezte: Életjel dátum: hétfő, február 18, 2008

Nincsenek megjegyzések: