2012. december 17., hétfő

Decemberben itt a világvége?Szomorúan látom, hogy miközben az utolsó időkkel kapcsolatos események az emberiséget, minden eddiginél jobban foglalkoztja, a hívők, nagyon viszafogottan, vagy egyáltalán nem, más esetekben viccesen viszonyulnak ehhez a témához. Bár nekünk vannak a leghitelesebb információink ezekkel az időkkel kapcsolatosan a szentírás alapján, mégis elnézzük, hogy a fizikusok, tudósok, jósok, filozófusok, és szélhámosok információival maradjanak az emberek, akik "megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek." Lukács 21:26 A legtöbben bebújnak egy ige mögé: "Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül." Ha ennyivel be lehetne vagy kellene érni, akkor azt hiszem, nem tartotta volna Isten fontosnak, hogy többet tudasson velünk. Mivel azonban ettől sokkal többet tudunk, így felelősek is vagyunk többet vállalni. Bár, ha többet vállalunk, nagyobb a kockázat! De vajon az apostolok, Pál, Péter, János, ha ma élnének, csak ennyit mondanának az embereknek? Az elmúlt két-három hétben szinte nem tudtam úgy kimenni az emberek közé, hogy ne kelljen velük erről a témárólbeszélnem.Gondolom nem csak engem kérdeznek meg személyesen is emberek, hanem szinte minden hívőt. De ez sem véletlen, hogy tőlünk várnak válaszokat, hiszen ki tudna hitelesebben beszélni ezekről, mint azok, akik élő kapcsolatban vannak a világot teremtő és fenntartó Istennel? Én személyesen készítettem egy kis szórólapot, amelyiken, az embereket a leginkább foglalkoztató kérdésekre válaszoltam igékkel, és ezt osztogattuk a városban. A szórólapot ide másolom:

"Az emberiség nagy része világvége lázban ég. Egyesek legyintenek, mások kényszeredett optimizmussal próbálnak felülkerekedni bizonytalanságukon, de sokan leplezett, vagy leplezetlen félelemmel várják a következő napokat. Minden esetre, a világ végét érintő témában a leghitelesebb információt a világ alkotója és fenntartója, maga az Isten adhat.
Nézzük meg, milyen válaszokat ad az Isten szava a biblia, a bennünket foglalkoztató kérdéseinkre.
- A biblia beszél e világvégéről? Kell e számítani valamikor egy ilyen eseményre?
- Igen, a bibliában egyértelműen meg van írva, hogy Isten egy nap, megsemmisíti a teremtett világot. „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. II.Péter 3:10
- A világvége dátumát meg lehet-e mondani előre?
- Nem, azt a dátumot nem tudja senki, csak az Atya Isten egyedül. „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. Máté ev. 24:36
- Fel lehet e ismerni, a világ vége közeledtét?
- Igen. Az utolsó napokban figyelmeztető jeleket ad Isten, amelyekből fel kell ismernünk az idők végét. Ezekről a biblia nagyon pontosan és sok helyen beszél. „És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Lukács ev. 21:25
- Mi az utolsó időkben élő emberek lehetünk?
- Igen! Teljesen ráillenek a mai korra és a kialakult körülményekre az utolsó időkről szóló bibliai meghatározások és leírások. Íme egy: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a vallásosság külső látszata, de az igazi Isten félelem erejét megtagadják.            II. Timótheus 3:1-5 ”
- Van e a bibliában szó a nap elsötétedéséről?
- Igen, több helyen is, mint az utolsó idők egyik nagy jeléről. Azt látjuk, hogy ennek valamikor be kell következnie.  Jön már az Úr napja kegyetlenül, Féktelen izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja róla a vétkeseket. Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat, sötét lesz a felkelő nap, nem fénylik a hold világa. Ézsaiás 13:9-10”
- Mind az ó szövetségi prófétáknál, mind az újszövetségben, határozottan meg van írva, hogy az Úr megjelenésének az idejét röviddel megelőzi a nap elsötétedése, maga Jézus is beszél erről.     A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Jóel 3:4”
- Ez megtörténhet 2012-ben?
- Igen, akár most vagy egy másik időpontban, de bármikor megtörténhet.
- Lesz e világvége decemberben?
- Bizonyosan állítható, hogy nem! Mivel a világvégét megelőzik konkrét apokaliptikus események, amelyek bár folyamatban vannak, de még nem bontakoztak ki teljesen. Viszont bekövetkezhet egy olyan esemény bármelyik pillanatban, amely alapjaiban rázza meg az emberiséget.
- Mi lesz az?
- Jézus Krisztus második eljövetele. A világvégét megelőzi Jézus visszajövetele. A komolyan Istenfélő emberek erre várnak most. „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ap.csel.1.11" „És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János ev. 14:3”
- Mit tehetünk? Hogyan várjuk a holnapot?
- A biblia nem csak az elkövetkező ítéletről beszél, ami az emberek gonoszsága miatt jön el erre a világra, hanem a meg menekülés útját is ismerteti. Mit tehetünk? Béküljünk ki az Istennel, és az emberekkel, és Istenfélelemmel éljük a napjainkat. Javaslom, olvassa mindenki a bibliát, és keressük kérdéseinkre benne a válaszokat. „Ezért tehát, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek, békességben. II. Péter 3:14”                               
Novák Zsolt Baptista lelkipásztor


2 megjegyzés:

iri írta...

Koszonom ezt a bejegyzest!

iri írta...

Oh megosztottam a Facebookon,ugye nem problema , ha mar szorolap!