2012. november 28., szerda

Ébredéshez vezető út 6.rész.

Mikor várható az ébredés? 2.

     - 4.Hasonló összefüggés van az ébredésre való előkészület és az ébredés között, mint a szántó-vető igyekezete, munkája és a termés eredménye között. Ritkán tapasztaltam eredménytelenséget az ébredést illetően, ha a hívők engedelmeskedtek az igének és megtették, amit Isten kér. Meggyőződésem, hogy hasonló várakozással és eredménnyel dolgozhatunk az ébredés érdekében, mint egy másik munkán, amitől eredményt várunk. Ez az igazság tapasztalatom szerint, a legkilátástalanabb körülmények ellenére is igazolódott. 
A nagy ébredés Rochesterben például a legnehezebb körülmények között kezdődött. Úgy tűnt, hogy a Sátán, mindent megmozgat az ébredés megakadályozása érdekében. A város három gyülekezete nem volt jó kapcsolatban egymással. Az egyiknek nem volt lelkipásztora, a másikban éppen megegyeztek, hogy elbocsássák. A harmadik gyülekezet elöljárója panaszkodott az első lelkipásztorára. Épphogy elkezdődött az első összejövetel, összedőlt a templom egyik pillére és nagy pánik lett. Munkánk közben egy másik gyülekezet is megvált lelkipásztorától. A Sátán mindent megmozgatott azzal a céllal, hogy az embereket eltántorítsa a hittől. Egyes esetekben azonban a Szentlélek átjárt bennünket, Isten jelenlétének tudatában voltunk, így tovább folytattuk a munkánkat. Az ellenállás ellenére egyre inkább munkálkodott Isten lelke, míg végül áldásai özönét zúdította ránk.
     - 5. A hívők közötti kölcsönös bűnvallás az ébredés jele. Bűnvallás általában máskor is van, de nem elég őszinte, nem elég mély. Ha a bűnbánat Isten előtt mélyen megalázkodott szívből tör fel, akkor megnyílnak az ég csatornái és az Úr hatalmasan cselekszik a környezetben is.
     - 6. Ébredés csak akkor várható, ha az egyes hívők készek meghozni a szükséges áldozatot. Készen állsz a te üzletedet, idődet, érzéseidet, érdeklődéseidet föláldozni azért, hogy egy ébredés érdekében munkatárs legyél? A hívőknek készen kell lenniük arra, hogy minden erejüket, egészségüket, életüket, feláldozzák a misszió érdekében. A keményszívűeknek szeretettel és egyértelműen meg kell mondani az igazságot, még olyan áron is, ha egyesek megsértődnek. Maradék nélkül kell odaszánnunk magunkat az ébredés érdekében, kerüljön, amibe kerül. 
     - 7. Az ébredés lehetséges, ha a prédikátor és a gyülekezet tagjai egyetértenek abban, hogy Isten azokat a munkásokat használja, akiket jónak lát. Vannak egyházi emberek, akik csak akkor szeretnék az ébredést, ha az ő kezükben lehet az irányítás. Ha az ilyen szolgák nem tartanak bűnbánatot, akkor csak az utolsó ítéletnél fognak felébredni álmukból. 
     - Testvéreim! Állapítsátok meg magatok, hogy van e szükségetek ébredésre vagy sem. Talán azért nincs ébredés nálatok, mert nem akarjátok, hogy legyen. Nálatok ez nem a fő téma. Nem imádkoztok érte, és nem szánjátok magatokat oda. A lelkiismeretetekre apellálok – oda akarjátok szánni minden erőtöket egy ébredésben? – Azt mondod: igen? – Isten azt kérdezi: mikor kezdődjön az ébredés? – Ezt válaszold: kezd el Uram még ma én bennem!!” 
Charles G. Finney 1792-1875

Nincsenek megjegyzések: