2012. november 27., kedd

Ébredéshez vezető út 5. részMikor várható az ébredés?
„1. Akkor lehet ébredésre számítani, ha már láthatók az előjelei. Figyelmes szemlélők, gyakran nagy bizonyossággal rá tudnak mutatni a közelgő ébredésre.
2. Ébredés várható akkor, ha a nem hívők istentelensége, megalázza és fájdalommal tölti el a hívőket. Néha úgy tűnik, hogy a hívőket egyáltalán nem zavarja az őket körülvevő istentelenség, vagy olyan hidegen beszélnek a dologról, mint akik teljesen feladták a változással kapcsolatos reménységet. Hamar készen állnak az ítélettel, megbélyegzéssel, de a bűnösök iránti együtt érző krisztusi szeretet hiányzik. Mégis vannak a hívők között olyanok, akiket ez az állapot imádságra sarkall. Éjjel-nappal könyörögnek a még nem hívők megtéréséért. Ekkor várható ébredés.
Gyakran az ébredések előtt, különösen nagy a bűnösök ellenállása. Ha ekkor a hívők imádkozni kezdenek, Isten hamarosan hatalmasan fog cselekedni. Az ébredést gyakran a Sátán különféle akciói vezetik be. Ennek mindég két következménye lehet. Vagy közelebb kerülnek a hívők Istenhez, vagy eltávolodnak, s eluralkodik rajtuk a világi gondolkodás. A pokol kapui sem akadályozhatják meg az ébredést, ha Isten gyermekei az Úrhoz alázkodnak imádságban, szent élettel!
3. Ha a hívők belső kényszerként teljes odaadással ébredésért imádkoznak, akkor közel van az ébredés! A hívők gyakran imádkoznak a még nem hívők megtéréséért, de nem a saját gyülekezetük felébredéséért. Ha a Szentlélek a gyülekezetet meggyőzheti közömbösségéről, tétlenségéről, akkor nagy buzgósággal fognak ébredésért imádkozni, amíg csak el nem érkezik.
Vannak igehirdetők, akik a gyülekezetükkel kapcsolatos szükséget, vágyat nem tudják elhordozni ébredés nélkül. Az ébredések mögött mindég imádkozók álltak, szívükön hordozták a közömbösöket, távollevőket, és Isten válaszolt. Az ébredés – általában – annál inkább terjed, minél inkább imádkoznak érte a hívők.
4. Közel van az ébredés, ha Isten szolgáit foglalkoztatja az ébredés kérdése, és ha igehirdetésük és minden tevékenységük célja bűnösök megtérésre vezetése. Isten nem fog ébredést ajándékozni ott, ahol ezt nem várják, nem kérik. Ha Isten szolgája a gyülekezet tagjainak életével foglalkozik, akkor meggyőződhet az ébredés halaszthatatlan szükségességéről, és ennek érdekében kezd el imádkozni és munkálkodni. Ekkor jönni is fog az ébredés! „
Charles G. Finney 1792-1875

Folyt. köv.

Nincsenek megjegyzések: