2012. november 1., csütörtök

A bűnbánat és annak könnyei

Néhány gondolatot had csatoljak még a bűnbánat témájához.
"A bűnbánat szent állapot! Az összetört szív, és a Krisztus megtört teste, jól összeillenek."

Az igazi bűnbánat természete:
1. A bűn meglátása
2. Bánkódás a bűn fölött
3. A bűn megvallása
4. Szégyenkezés a bűn miatt
5. A bűn gyűlölete
6. A bűn elhagyása
Ha egy is kimarad ezek közül, a bűnbánat elveszíti hatékonyságát.
....a bűnbánó számára első dolog a megvilágosodás. .......... A szem látásra és sírásra van, először látni kell a bűnt, hogy sírni tudjunk érte.

Az őszinte bűnbánat könnyei, a mártírok vérével egyenlő......... A könnyek sós vize, megöli a lelkiismeret férgét......... A filozófusok szerint, négy tulajdonsága van a könnyeknek: nedvesek, sósak, forróak és keserűek. A bűnbánó könnyeknek viszont van egy ötödik tulajdonságuk is, az, hogy édesek, mert Isten tömlőjébe hullanak, és nagy a jutalma ezeknek a könnyeknek....... A bűnbánat megtisztít, ne félj ennek a gyógyszernek a hatásától. Sújts le a lelkedre, mondta Chrysostomus, sújts le rá, a haláltól szabadul meg e csapás által........ A könnyek megtisztítanak a bűntől, és kioltják Isten haragját....... Minél több bánatban és lelki zaklatottságban van részünk a megtérésünkkor, annál kevesebb lesz később.........Ha nem fullad könnyekbe a bűn, a lélek ég el........Keresztyének! Miért bánkódtok földi dolgokon és nem a bűnön? A világ dolgaiért hullatott könnyek a földre esnek, a szent könnyek azonban tömlőbe gyűjtetnek...... Vannak, akik sok évig éltek, de egyetlen könnyet sem hullattak Isten tömlőjébe, nem is tudják milyen az összetört szív. Ha elveszítik vagyonukat sírnak és tördelik a kezeiket, lelkük azonban nem szenved a bűn miatt......A bűnvallásban magunkat kell vádolnunk, felmentve Istent......Az ember lehet szomorú anélkül is, hogy bánná, ahogy a tolvaj is bánkódik amikor elkapják, nem azért mert lopott, hanem mert meg kell fizetnie a büntetést. A képmutató, csak bűne keserű következményét fájlalja...... A bűntudat épp elég ahhoz, hogy félelmet tápláljon. A bűnbánatot azonban a kegyelem ismerete táplálja. Ha a fájdalom és gyötrelem elég lenne a bűnbánathoz, akkor a pokol kárhozottai lennének a legtökéletesebb bűnbánók, hisz ők gyötrődnek a leginkább. A bűnbánat a szív megváltozásán múlik.... Ha egy lélekben nem dereng a hit, bánata nem az alázaté, hanem a kétségbe esésé...... Ne mondjátok, hogy a megbánás nehéz. A kitűnő dolgok megérdemlik a fáradságot. Hát nem ássa ki az ember a földből, bár beleizzad, az aranyat? Jobb mennybe jutni sok fáradsággal, mint gond nélkül a pokolba. Mit nem adnának a kárhozottak, hogy Isten elküldje követét hozzájuk, aki kegyelmet hirdet bűnbánatukért. Micsoda jaj kiáltásokkal és sóhajokkal ostromolnák az eget! Micsoda könnypatakok áradnak szemeikből! De túl késő már! Ezek a könnyek saját bolondságuk elsiratására vannak immár, bocsánatot nem szereznek. Ó, bárcsak megbékülnénk Istennel, míg a síron innen vagyunk...... Az igazság az, ha magunkat vádoljuk, elejét vehetjük annak, hogy a Sátán vádoljon...... Saját gyarlóságaink mellett, a föld siralmas állapota is könnyeinkért kiállt!"                                                                                       Idézetek Thomas Watson "A bűnbánat" című könyvéből.

Nincsenek megjegyzések: