2010. december 10., péntek

Eben - Haézer

Mindeddig megsegített bennünket az Úr! 

Tegnap volt három éve, hogy Gyergyószentmiklósra költöztünk. Csak annyit mondhatok megérte, és magasztalom az Urat, mindazért amit bennem és körülöttem végzett ez idő alatt. Voltak vannak könnyebb és nehezebb napok, örömök és harcok, de mondhatjuk mi is: Mindeddig megsegített minket az Úr! Áldott legyen az Ő neve! Nem volt egy nap sem, amikor magunkra hagyott volna, még akkor sem amikor megérdemeltük volna. Hálás vagyok, hogy láthatom kezének munkáját, és ez az, amire a legjobban vágyok ezután is. Érzem a helyünkön vagyunk, mert az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrzi a szíveinket és a gondolatainkat is a Krisztus Jézusban.

Elég régen írtam bejegyzést, és sok minden történt azóta. De mielőtt írnék egy pár sort, visszamennék ez év januárjáig. Január 15.-én, Toplicán voltunk, úrvacsorai alkalmunk volt, és imádkozás közben adott az Úr, egy missziós stratésgiai látást (nem látomást), egy szellemi meggyőződést, de nagyon  eleven és élő kijelentést a Szentlélek által. Amikor vége volt az istentiszteletnek, a gyülekezetnek jeleztem, hogy az Úr mutatott valamit, de szeretnék meggyőződni még jobban. Amikor hazajöttem, Isten megerősített ebben, és azután a gyülekezetekkel megosztottam, és többször imádkoztunk ennek kibontakozásáért. Az Úr megmutatta, hogyan tervezte el a gyergyói medence missziójának a kibontakozását, és 5 körzetet mutatott nekem, ahová egy-egy munkást fog állítani, akikkel együtt hatékonyabban tudjuk majd a munkát végezni. Mivel én már itt vagyok, még négy munkásért kezdtünk imádkozni. Valaki meglepődve azt mondta nekem, "Zsolt még egy is nagy kegyelem, nemhogy négy." De nekem az Úr négyet igért, és azt mondtam, "Uram az sem baj ha fiatal, ha nincs is sok tapasztalata, de legyen odaszánt, és a misszióért dobogjon a szíve. Uram küldd őket, vagy hívd elő az itteni emberek közül." Január elsején a Habakuk 2:1-4- ből azt igérte nekünk, hogy kijelenti magát, és hamarosan beteljesíti kijelentését, és ha késik is, várjuk türelemmel, mert biztosan bekövetkezik nem marad el. Rá álltunk ezekre az igékre, és az év folyamán többször is felidéztük. És máris láthatjuk, hogy Isten az Ő igéreteit beváltja. Szeptemberben, a sátoros evangelizáció ideje alatt, több szilágysági fiatal jött segíteni és missziózni a városban. Közülük az egyiket megszólította az Úr, és megosztotta velem, hogy úgy érzi az Úr ide hívja a misszióba. Én mondtam neki, hogy mi várunk munkásokat, de azt szeretnénk, hogy az legyen itt, akit az Úr is itt akar látni. Beszélgettünk, imádkoztunk, és kértük az Úr Jézust, adjon további megerősítést, ha Ő is így akarja. Még azon a héten három olyan bizonyságtételt és igei megerősítést kapott testvérem, amelyek meggyőzték őt arról, hogy itt lesz az ő munkaterülete. Így, szeptember végén, Gyergyóba költözött Balla Sándor Szilágyballáról. Hálásak vagyunk érte, és látjuk benne az odaszánást, és a munkakészséget. Adjon az Úr neki további vezetést, fejlődést, erőt és áldást a szolgálatban. Már a második munkatárs is kezd kirajzolódni, ő pedig egy balánbányai fiatal ember, Bereczky Reymont, aki már régebben megtért, és feleségével azért imádkoztak több mint egy éven át, hogy az Úr küldjön valakit mert ott nincs egyáltalán magyar misszió. Szeptemberben egy "véletelen" találkozás folytán megismerkedtünk, (ennek előtte még egyszer találkoztunk, de én azt el is felejtettem, sőt találkozásunkkor meg sem ismertem, szégyellem)  ami, mintkiderült utóbb az Úr vezetése volt, és egyáltalán nem volt véletlen. Majd újra találkoztunk, és imádkoztunk, és azt értettük meg, hogy minden kedden ott Balánbányán kezdjünk gyülekezni. Éppen a napokban keresünk egy helyet, amit ki tudunk bérelni, és ott gyűlni tovább. Testvérem nagyon fellelkesedett a misszióért, és úgy látom, odaszánt az Úr ügyéért. Tehát újabb missziós terület nyílt meg, Balánbányán, ahol kb. 4ooo Magyar él, és ugyanennyi Román, de nem volt eddig semilyen evangéliumi magyar misszió. Nagy segítség Reymonték jelenléte, és munkakészsége. Az Úr áldja meg őket is. A cigánymisszióban hála Istennek, egyre többen jönnek, és mostmár meg kellett tiltanunk a gyermekeknek, hogy jöjjenek az istentiszteletekre, mert a felnőttek így sem férnek. Nagyon szűkös helyen vagyunk, ott egy tanteremben a roma iskolában. Imádkozunk, hogy az Úr könyörüljön meg rajtunk, és rendeljen egy alkalmasabb helyet. A gyermekekkel külön foglalkozunk, és egy rendszert kellett kialakítanunk, hogy tudjuk őket kezelni. Tartottunk egy vasárnapi iskolai beíratkozást, és a szülők, hozták a kereszt levelet, és beíratták a gyermekeiket. Ezzel vállaltak valami elkötelezettséget is, hogy gyermekeiket járatják a vasárnapi iskolába. A gyermekek részére viszont készítettünk mindenkinek egy vasárnap iskolai igazolványt, amelyen szerepel a neve, a születési adatai, a lakcíme a csoportja és a tanítójának a neve. Ezt hozniuk kell minden alkalomra, és így lényegesen könnyebben kezelhetőek a gyermekek. Csak felmutatja és tudjuk hova tartozik. 14o gyermeket irattal be, és ezek jelenleg 3 csoportban tanulnak. Ezzel egyidőben elkezdtünk egy vasárnapi iskolai tanító felkészítő kurzust is tartani és minden héten szerdán délelőtt, bevonva 4 fiatal megtért cigányasszonyt is, akik tudnak írni - olvasni két órában foglalkozom velük. Hisszük hosszútávon ők is egyre komolyabb részt tudnak vállalni ebben a szolgálatban is. De látok egy másik okot is arra, hogy ezt így tegyük. Mivel ők ott élnek ahol a tanított gyermekek vannak, és a gyermekek is elfogadják őket, mint akik szolgálnak feléjük, így ott a hétköznapi életben is hatással lehetnek a gyermekek életére. Erre különös hangsúlyt teszünk. Annak is örvendünk, hogy a felnőttek közül, az utóbbi időben is többen döntöttek az Úr Jézus mellett, és neki adták az életüket. Az Úr tartsa meg őket. A Magyar gyülekezetben is vannak újabb barátkozók, és van aki az Úr Jézus követését választotta. Az Úr nevére térjen minden dicsősség, és tartsa meg azokat, akik kegyelme által új életet nyertek. Mindeddig megsegített minket az ÚR! De azt is megígérte, hogy velünk lesz minden nap, a világ végezetéig. 

"Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem: mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jótéteményét Izráel háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen." Ézsaiás 63:7

5 megjegyzés:

Napsugár írta...

Veletek együtt örülünk! Az Úr tartson meg továbbra is, adjon még sok áldást nektek és rajtatok keresztül az ottani embereknek!

Névtelen írta...

Imádkozunk, hogy az Úr erősítsen tovább is nevének szolgálatában és az Ő Igéreteit váltsa valóra (számotokra,
általatok.
Tőtős János

Dóczi Tibor írta...

Én is nagyon örvendek, hogy a szomszédságunkban vagytok. Adjon Isten áldást az életetekbe!

Deák Zsolt írta...

Dicsőség Istennek csodálatos munkájáért és eszközeiért! Én is hiszem, hogy lesz folytatás, hiszen az Úr munkálkodik és ő elvégzi azt, amit el is kezdett!

Örülök, hogy mások is növekszenek mellett és komolyan veszed a munkások formálását, mentorálását. Szép példát mutatsz és ezért is Istennek adok hálát!

kornél írta...

Jó látni Isten áldását rajtatok és munkáitokon. Áldjon meg Benneteket és a Barátkozókat akikkel kapcsolatba kerültök!

Imádság megy Értetek Magyarországról!