2010. szeptember 13., hétfő

Szántottunk, vetettünk, aratni is fogunk....

....a maga idejében, ha el nem lankadunk. Mindezt tettük az elmúlt hétvégéken Gyergyószentmiklóson és Maroshévízen (Toplicán), Urunk szántóföldjén, most pedig várjuk az aratás idejét, és újra szeretnénk vetni is az ige magjait. Imádkozunk, hogy azok, akik meg lettek érintve a napokban, vagy döntést hoztak, tudjanak tovább lépni, és Istenünk végezze el bennük az elkezdett jó munkát. Hálásak vagyunk mindazért ami történt, és azokért, akik vállalták, hogy velünk együtt részt vegyenek ebben a nem könyű munkában.  

A lélekmentő csapat.

Köszönjük a szilágysági, nagyváradi, sepsiszentgyörgyi és gyergyói fiataloknak, az áldozatkész részvételt, és fáradságot nem ismerő odaszánt munkájukat. Köszönjük a Kvint együttes és a sepsiszentgyörgyi ifjúság ének - zene szolgálatát, akiket tudjuk, használt közöttünk az Úr! Isten nagyon áldja meg Őket is!

Egy rövid felvétel a Gyergyó-i sátorról, Vargyas Attila jóvoltából:

Nincsenek megjegyzések: