2009. július 1., szerda

Újra evangelizációs sátor Gyergyóban

Az egy hónap alatt, mikor imádkoztunk, hogy az Úr nyisson ajtókat, hogy eljusson az evangélium az emberekhez, azért is imádkoztunk, hogy megértsük, nekünk mit kell tenni. Ebben az időben kétszer is kaptam a Nehémiás könyve 8.-részéből, azokat az igéket, amikor újra megtartotta a sátoros ünnepet Isten népe. Úgy értettük meg, hogy ez számunkra Isten szava, és nekünk is meg kell tartani ebben az évben is újra a sátoros evangelizációt. Imádkoztunk, és hittel elfogadtuk, hogy ezt kell tennünk. És amikor hit által igent mondasz az Isten akaratára, akkor rá is bízol mindent. Így tettük mi is, és bár még sok részlet nem világos előttünk, már az Úr cselekszik, és előttünk jár. Ugyanis, nem tudtuk többek között, hogy mikor és milyen sátorban lesz, de az Úr Jézus ezt már tudta. Veress Efraim testvéremtől tudtam meg, hogy a magyarországi Baptista testvéreknek van egy missziós sátruk, és gondoltam érdemes lenne megkérdezni, hogy lenne e lehetőség elkérni tőlük. Mivel Efraim is gondolt erre, hogy egy hetet jó lenne ott az ő körzetükben - Tasnádon - is igénybe venni, így összefogva, három hétre gondoltunk. Meg is kereste Papp János testvért az MBE missziós titkárát, aki azt mondta semmi akadálya, hogy a sátort ide adják, augusztus második felétől. Ezúton is nagyon köszönjük, a készséges segítséget, és kívánjuk Urunk áldását az ottani missziós alkalmakra is. Most jut eszembe, ez is egy imatémánk kell legyen, hogy a sátoros evangelizációkért imádkozunk, ahol éppen a sátor van, hogy Urunk kegyelme, és szeretete által sokan megtérhessenek, és megújulhassanak. Így az is letisztázódott, hogy szeptember első hetében 2-6.-ig lesz Gyergyószentmiklóson az evangelizáció, és a rákövetkező héten pedig ha az Úr is úgy akarja és ajtókat nyit, akkor Toplicán. Nagyon hálás vagyok Istennek, mert láthatom, amint egyengeti az ösvényeket, és megvilágosítja az utat, amelyen járnunk kell. Bízhatunk benne, majd Ő teljesíti. Megígérte, hogy cselekedni fog! 

Szükségünk van az imáitokra! Imádkozzatok értünk és a gyülekezeteinkért, városainkért.

Minden dicséret, a Krisztus Jézusé!!!

2 megjegyzés:

Veressné Ady Anna írta...

Vannak-e hűséges imádkozók

Vannak-e még itt a földön,
hűséges imádkozók?
Az imádság szent oltárán
népeikért imádkozók?
Mert döbbentő gyorsasággal
nő, földön a bűn-tömeg,
vajon nő-e ilyen gyorsan,
az imádkozó sereg!
Elnyeléssel fenyeget már,
a bűnök mély tengere,
ezért megmentésre szorul,
a Föld minden embere!
Jeremiás prófétában
szenvedt, egész Izrael.
Bűne miatt: úgy sírt, mintha
ő követte volna el!
Mi, készek vagyunk-e sírni,
népünk bűnei felett?
Térdre hullva imádságban
ostromolni az eget?!
Hűséges imádkozókat
keres ma is, jó Atyánk,
hogy szívünk is átérezze,
a mi elrebeg a szánk.
Álljon példaként előttünk
Jeremiás, Dániel,
mert hűséges imádságra,
Isten csodával felel!
/Pecznyik Pál/

Névtelen írta...

Áldjon meg az Úr!

Öröm van szívemben ,hogy az Úr íly csodával határos módon segíti jelekkel,a kérését,és biztos vagyok benne ,hogy már meg is áldotta eme cselekedetet! És ,hogy eme sátras evangelizáció tartalmas legyen,mi tiszta szívből imádkozunk értetek,s miértünk,mert távol vagyunk testben,de a lélek együtt van ebben a percben is!
Oly nagy az Úr szeretete s kegyelme!
Békesség !!
Bálint Péter, egy vágyakozó ki keresi tiszta szívből az Úrat,és hiszi ,hogy Ő már munkálkodik benne!!!! Hála Néki ! ! !