2009. április 11., szombat

Istennek ereje - A feltámadás ereje

Hosszabb idő után, újra itt vagyok. Köszönöm, akik ez idő alatt is imádkoztak értem, értünk. Nagy szükségünk volt (van), az imatámogatásra, mert vannak idők, amikor az Úr megengedi a próbákat, kísértéseket. Az elmúlt időben megengedte a mi életünkben is, hogy megláthassuk, mennyire gyenge, alkalmatlan szolgái vagyunk, és még inkább megérthettük, mennyire szükségünk van Megváltónk kegyelmére, jelenlétére, szeretetére. Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. A magam életét látva, ezekben a napokban még élesebben kirajzolódtak gyengeségeim, és ezekkel szembesülve, kértem az Úr Jézust, bocsássa meg alkalmatlanságom, mulasztásom, vagy figyelmetlenségem, és ha emiatt akadályoztam az Ő munkáját. Nem könnyű, de már tudom, igen hasznos volt számomra ez az idő. "Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet." Zsoltárok 119:71. De bizonyságot tehetek arról is, hogy milyen szeretettel hordoz engem az én Istenem. Mert nem hagyta lelkemet a csüggedésben, "és az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!". Zsoltárok 116:4. Meghalgatott, és felemelt, szent vérével megtisztított, és megerősített. Igazán hűséges, és szerető Isten Ő. Méltó a magasztalásra, és arra, hogy még odaszántabban szolgáljam Őt.

-Kérlek Uram, adj ehhez nekem erőt. Támogass az engedelmesség lelkével.

Két ige van a szívemben, amelyek a napokban foglalkoztatnak. 

I.Kor 1:18 "Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." 

Fil 3:10 "Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;"

Ma sem népszerű általában a keresztről szóló beszéd. Amikor a kereszt üzenete tisztán és határozottan, világossan hangzik, akkor szembe kerül az ember önmagával, az énjével, saját akaratával. A keresztről való beszéd pedig rámutat a rajta életét feláldozó Jézus Krisztusra, aki önmagát megtagadta, megalázta, engedelmes volt mindhalálig az Atya Istennek, és ki tudta mondani, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied Atyám. A kereszt értünk állt, emeberekért, hogy a rajta engedelmesen életét feláldozó, bűntelen Isten Fia, élete árán, megszabaditsa engedetlen, bűnös életünket a megérdemelt büntetéstől. Akaratát letette, a bűneinket viszont magára vette, és a büntetést elszenvedve, megalázva, megkínozva, elvitte a Golgotára a keresztet, hogy meghaljon rajta. És tudod, mindezt szeretettel tette, amit nagyon nehéz megérteni. Nem tiltakozott, nem védekezett, mindent vállalt, mert annyira szeretett, és csak arra gondolt, hogy megváltsa elveszett életünket. Mert Isten elfogadta Krisztus áldozatát, és mindazok, akik elfogadják mint Megváltójukat, és az Ő vére által megtisztulnak, részesei lesznek Isten erejének, ami a keresztről szóló bizonyságtétel, hittel elfogadásából fakad. Mit is jelent ez? A bűnös élet okozta terhek, mindnagyobb súlyát, és a lekiismeret kínzó fájdalmát semmi ezen a világon nem tudja elvenni, megszüntetni. Sok-sok emberi próbálkozás, és a világ által felkínált lehetőség, mondott már csődöt, és egyetlen sem volt arra alkalmas, és elég erős, hogy az emberiség életében, erre a minden embert érintő kérdésre kielégítő megoldást adjon. De azok, akik vállalva a természet szerinti gyarló ember gyengeségeit, és az azszerinti élet eredményeit, a bűn lelplezését, Isten akarata szerint, azoknak el kell menni a Golgotára, mert ott a kereszt alatt, megtapasztalhatják azt, amit sehol máshol nem. Ott megnyilvánul Istennek drága ereje, ami képes arra, hogy megszabaditson, és meggyógyítson, bűneink átkos következményeitől. Micsoda erő, amit csakis a kereszt üzenetének megértése és hittel elfogadása által tapasztalhatunk meg. Mert ott a kereszten történt a világ eddigi legnagyobb jelentőségű eseménye, ami Istent arra inditotta, hogy irgalmat és kegyelmet, szabadulást, és örök életet adjon a magát megalázó, bűneit megbánó embernek. Bár sokan mindezt bolondságnak tartják, de mi akik átéltük, már tudjuk, ennek az erőnek hatalmas voltát,  a jelenlétének fontosságát, és eredményét. Óh, bár sokan megtapasztalhatnák még a keresztről szóló beszéd erjét! Majd azután átélhetnék és megismerhetnék a feltámadás erejét. Én is vágyom erre. 

Kívánok mindenkinek áldott húsvéti ünnepet, a feltámadás erejében és örömében legyen részetek!

Nincsenek megjegyzések: