2008. augusztus 16., szombat

Kezében az életem

"Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat." Náhum 1:7
Ma reggel hazaérkeztünk Gyergyóba, és majdnem négy hét után, újra együtt a család, mivel a fiúk is most jöttek haza 25 napos tengerentúli útjukról. Hiányoztak már nagyon, és jó újra együtt lenni. Az elmúlt napokban átélhettem a fent említett igéket, amikor a nehezebb napokban és órákban erősségem volt az Úr Jézus. Az utóbbi napokban sokasodtak a próbáink, újabb és újabb váratlan események, helyzetek, akadályok, szükségek. De nem írok róluk többet, nem akarok panaszkodni, mert van Aki megerősít ezekben az időkben. Szeret az Úr, és azért vannak életünkben a próbák, hogy tisztítson, alakítson, formáljon, és ezek által is közelebb vonjon magához a Mindenható Isten.
Csütörtökön Jánoshalmán eltemettük, tragikus körülmények között meghalt édesapámat. Ilyenkor sok miértre nincs válasz, de tudja az Úr, mennyit kell megtudnunk, és a hívő embernek az elég kell, hogy legyen. Isten vígasztaló kegyelme ad békességet, és hálás vagyok azokért a testvérekért, barátokért, akik a szent ige szavaival bátorítottak. Különös bátorítást és igéretet kaptam, unokanővérem, Törökné Mészáros Erika álltal nekem küldött igékből. A megpróbáltatások között csak növekszik bennem a vágy, hogy még odaadóbban szeretném szolgálni az én Uramat. Isten adjon mindenkinek áldott vasárnapot!
"Hatalmas a mi Urunk Istenünk, Ő a Mindenható....."

Nincsenek megjegyzések: