2008. augusztus 27., szerda

Ima Gyergyószentmiklósért

Szinte óráról - órára, nehezedik rám, a jövőheti sátoros alkalom, és ezzel együtt a városunk és a benne lakó emberek. A gondolataim, mind e körül vannak, és érzem, mennyire porszemek, és Isten irgalmára és kegyelmére szorultak vagyunk. Most nagyon szükséges, hogy imádkozzunk, ezért a városért. Tegnap és ma, már több visszajelzést kaptam, Erdélyből és Magyarországról is, hogy csatlakoztak hozzánk, és velünk együtt imádkoznak egyre többen. Isten áldjon meg titeket, és halgasson meg. Több ige is eszembe jutott ma, amelyekkel az Úr Jézus biztatott az elmúlt időben, és igéreteket kaptunk álltaluk. Hiszek az Ő igéreteiben, és várom, hogy beteljesedhessenek ezen a helyen is.
Ma este feleségemmel jártunk kinn a városban, és több helyen imádkoztunk. Rengeteg ember, akik reménytelenül, Krisztus nélkül élnek, és lehet, még sohasem hallották az evangéliumot. De most lesz egy alkalom, és úgy vágyok arra, bár mind többen lennének ott, és hallanák meg az Úr Jézus szavát, nyitnák meg szívüket, és fogadnák be Őt.
Imádkozzunk a városért, és a benne élő összes emberért, hogy Isten mozdítsa meg ezt az alvó várost.
Imádkozzunk, hogy készítse a szíveket.
Imádkozzunk azért, hogy az Atya vonja az embereket, gyermekeket, felnőtteket.
Imádkozzunk azért, hogy küldje az embereket a sátorhoz.
Azért, hogy áldja meg a fogyatékos embereknek szervezett programot.
Azért, hogy áldja meg a gyermek programot.
Azért, hogy legyenek élő bizonyságtételek.
Azért, hogy Isten áldja meg nagyon azokat, akik ének és zenei szolgálatot végeznek.
Az igéért, és élő üzenetért, ami a lélek erejével legyen hirdetve.
Az ige hirdetőkért, hogy teljesedjenek be Szentlélekkel, és hittel.
Az emberekért, hogy mindenki ott legyen, akinek ott kell lenni.
Azokért akik ott lesznek, hogy megértsék Isten szavát.
Azokért, akiket megszólít az Ige, hogy tudjanak dönteni.
Azokért akik döntenek, hogy meg tudjanak maradni Krisztus mellett.
Hallgasson meg minket az Úr Jézus.

Program tervezet:
Szeptember 5. péntek:
14:00 Sátor nyitás
14:20 Mozgássérültek és fogyatékosok részére szervezett program
18:30 Zenés evangelizáció. Bizonyság tételek. Evangéliumot hirdet id. Veress Ernő lp.

Szeptember 6. szombat:
10:00-13:00 Gyermek programok, vetélkedők a városból érkező gyermekek részére.
14:30-17:00 Ifjúsági és gyermek programok.
18:30 Zenés evangelizáció. Bizonyság tételek. Énekel a sepsiszentgyörgyi ifjúsági csoport, örömhírt hirdet Kiss Zoltán lp.

Szeptember 7. vasárnap:
10:30 Sátoros istentisztelet, evangelizáció. Énekelnek és bizonyságot tesznek a sepsiszentgyörgyi fiatalok, igét hirdet id. Veress Ernő lp.
16:00 Sátorzáró evangelizációs istentisztelet. A sepsiszentgyörgyi fiatalok énekelnek, bizonyságtételek, igét hirdet Novák Zsolt.


"Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!" (Zsoltárok 118:24-25)

Nincsenek megjegyzések: