2008. január 2., szerda

Ünnepek után

Kívánok mindenkinek: Boldog, áldásokban és győzelmekben gazdag, 2008-as évet. Sajnos nem tudok elég időt szánni a blog írásra, így egy kissé el vagyok maradva az ünnepi események megírásával. Az ünnepek alatt, többen szóvá tették, hogy gyakrabban kellene írni. Igyekszem, és remélem ebben a szolgálatban is lesz növekedésem. Mert van, amiben növekednem kell, és van, amiben alábbszállnom. Bennem Krisztusnak, az Ő erejének és munkájának növekedni kell, nekem, az énemnek, az akaratomnak, a természetemnek alábbszállni. Látom ezt, és vágyom ezt!
Visszatérek még egy kicsit az ünnepekre. A karácsony előtti vasárnap délután, a gyülekezetben, az Esély alapítvánnyal közösen tartottunk karácsonyi Istentiszteletet. Az Esély alapítvány, egy, fogyatékos gyermekekkel foglalkozó alapítvány. Ezek a gyermekek, gondozóik és szüleik jöttek el, valamint erre az alkalomra hívogattunk, és a városból is voltak akik elfogadták a meghívást és eljöttek. Sőt olyan is volt, akit nem hívtunk, Erdőszentgyörgyről Molnár János testvér, de jól tette hogy eljött, és buzdította a gyülekezetet. Gyergyószentmiklósra bárki jöhet, meghívás nélkül is, akár gyergyói akár nem, mi szeretettel fogadjuk, és jól teszi ha eljön. Ezen a vasárnap délutáni alkalmon, jól megtelt az imaház, volt mintegy százhúsz főnyi sokaság. De milyen jó, hogy az Úr is ott volt. Hangzottak a gyermek szolgálatok, majd az ige, és az áldás esője hullott. Alig akartak hazamenni a vendégek és a testvérek. Volt alkalom majdnem minden látogatóval váltani néhány szót, és biztatni őket, hogy jöjjenek Isten házába, és jelenlétébe máskor is. Kívánom mindenkinek, aki ott volt, hogy éljenek Isten jelenlétében. Nagy öröm volt számunkra, hogy két nap múlva, karácsony napján az egyik család visszajött, sőt fiuk Norbi már csatlakozni akar a Vasárnapi iskolásokhoz. Nagyon aktív, okos fiú, legyen Krisztus katonája! Karácsony másnapján a csíkszeredai gyülekezetet látogattuk meg, akikkel szintén nagyon jó együttlétünk volt. A Hargita táborba voltunk hivatalosak péntek este, ahol a Veress család tartotta az év végi találkozót. Ők, mivel az ország különböző pontjain szolgálják az Urat, mind az öt család a lelki munkában foglalatos, a férjek lelkipásztorok, így ritkán tud az egész család együtt lenni. A karácsony utáni napok viszont erre a találkozásra szolgálnak, már évek óta. Jó időt tölthettünk velük, imádkozva, a testvéri kapcsolatot ápolva, bizonyságokat mondva és hallgatva. Még a gyermekek is mind szolgáltak valamivel. Isten nagyon áldja meg őket, mert ma már keresve sem nagyon találni, ilyen meghitt, Istenfélelelmben együtt időző, imádkozó családot. Szilveszter este szintén a gyülekezetben voltunk, Ernő testvér szolgált arról miként kell számlálni a napokat, hogy bölcs szívhez jussunk. Azt mondta egyszerű, a négy alap művelet szerint: összeadás, kivonás, osztás, szorzás. Ha akarjátok tudni a képletet részletesebben, akkor jelezzetek, és megírom. Elvégeztük mindannyian a számítást, és imádkoztunk az irgalmas Isten kegyelméért, mert a végeredmény általában nem volt megfelelő. Ezt én mondhatom magamról, de a többi testvérem imájából is ez tűnt ki. Az Istentisztelet után gyakoroltuk az agape asztalközösséget. Mindenki hozott otthonról valamit, és azt együtt mindannyian fogyasztottuk. Olyan gazdag volt az asztal, hogy alig fért fel a sok finom eledel. A vágyam mostmár az, hogy a lelki eledelek asztala is legyen gazdagon terítve, és tudjuk, akarjuk azt fogyasztani. Akkor boldog évünk lesz, az biztos. Az új év első napján délelőtt a gyülekezetben voltunk. Délután a Hargita táborba mentünk, mert kb. 80 fiatal ott töltötte a szilvesztert, és este újévi evangelizációs alkalom volt, ahova hívtak bennünket szolgálni. Ernő testvérékkel, és Dániel fiammal mentünk, majd maradtunk a 2.-ai, mai délelőtti programra is. A tegnap esti program témája a "Rendelt idő." Veress testvér az alábbiak szerint hirdette az igét, és hívta fel mindenki figyelmét, ha netán ez a nap lenne a számára rendelt idő, alkalom.

R endelt idő Ap. csel. 17:31
E lvégzett dolog Zsid. 9:27
N incs fellebbezés Róma 5; 6; 6:23a
D e Isten adott időt a megtérésre Jel. 2:21
E gy nap elég a megtérésre Lukács 19:9-10
L égy bölcs és ne bolond Lukács 12:16-21, Efézus 5:17
T edd le bűneidet és életedet Jézus kezébe Ap. Csel. 22:16; 26:29
I gyekezz, míg tart a ma Zsidók 3:15
D icsőség vár rád 2Kor. 3:18
Övé az utolsó szó Jel. 22:10-13

Az Úr Jézus neve legyen áldva, hogy többen is úgy érezték, ez az ő számukra rendelt idő, és tartottak bűnbánatot, szabadulhattak meg terheiktől, és hoztak döntéseket. Hozzám is szólt az Úr, és kellett döntést hoznom az év első napjain. Ő segítsen meg kitartással megfutni az előttem levő pályát, hogy egy nap, ami el van rendelve, és biztos be fog következni, győztesként állhassak Uram elé. A mai nap még hangzott előadás a megjutalmazás idejéről, Simon András lelkipásztor szolgált délelőtt a fiataloknak. Az ebéd előtt még volt lehetőségünk Andrással kettesben egy órát beszélgetni, imádkozni, egymást jobban megismerni. Nagyon buzgó leki testvért ismertem meg benne. Ajánlom a blogját olvasni, ki van linkelve. Hálás vagyok Istennek, hogy már az év első óráiban áldásaiban részesülhettem.

Nincsenek megjegyzések: