2007. december 11., kedd

Immár Gyergyószentmiklósról

Immár Gyergyószentmiklósról kívánom, hogy Isten áldja meg életedet. Jelenleg egy kicsit még akadozik a blog írás, mivel, még nem kötötték be az internetet a lakásba, de ígéret van rá, hogy a héten be fogják vezetni. Azután már gyakrabban fogok tudni életjelet adni magunkról. Addig mint pl. ma is, megkérem Veress Annuska nénit, hogy használhassam az ő gépét.Az előző bejegyzésemet, azzal fejeztem be, hogy folytatás következik. Akkor arra gondolva írtam ezt, hogy még sok bizonyságot nyertünk Istentől a misszió munkát illetően, és egy későbbi bejegyzésben ezekre szeretnék visszatérni. Meg akarom osztani veletek, hogy milyen csodákat éltünk meg, és mennyire érezhettük az Isteni gondviselést és szeretetet az elmúlt hetekben.
Pénteken reggel imádkozó szívvel indultunk el Kiskőrösről, családommal a kijelölt új helyre, Gyergyószentmiklósra. Imádkoztunk az otthon maradt testvérekért, a városért, Kiskőrösért, az utazásért és az ismeretlen jövőért, Gyergyóért. Ilyenkor vegyes érzések vannak az emberben. De hálás vagyok a békességért, ami valóban minden értelmet felülhalad, és amit tapasztalhattam a feleségemben, gyermekeimben és magamban is. Jó volt békességes szívvel indulni, és érkezni.

Az érkezés pillanatai a képen.


Hálát adok Istennek érettetek, akik olyan nagy szeretettel voltatok felénk, ott Magyarországon! Az utolsó napokban, sok biztatást, bátorítást kaptunk testvéreinken keresztül, akik eljöttek, és együtt imádkozhattunk, vagy akik telefonon hívtak bátorítottak, biztattak, vagy éppen figyelmeztettek bennünket. Köszönöm azokat az igéket, és igei gondolatokat, amelyeket így vagy úgy eljuttattatok hozzánk. Tudom mindez a ti szeretetetek jele, a mi épülésünkre.
Hálát adok Istennek, a gyergyószentmiklósi kis gyülekezet minden tagjáért! Nem érdemlünk mi olyan szeretetet, amellyel ők fogadtak bennünket. Szombat reggel, mikor megérkezett Péter Imre rúzsai testvérünk kisteherautójával, - az Úr Jézus őt is nagyon áldja meg, hogy vállalta a fuvart, és Widner testvért is, aki elkísérte – tehát mikor megérkezett az autó, azonnal megjelent 4 fiatal a gyülekezetből, akik sok felnőtt embert megszégyenítő módon, lelkesen hordták fel a dobozokat és zsákokat a negyedik emeleti lakásba. Isten áldja meg Őket és kívánom nekik, hogy adjon az Úr lehetőséget, vágyat, erőt, hogy a lelki munkában is igen hasznosak lehessenek. Nagy szeretettel viseltek gondot rólunk a testvérek, és fáradságot félretéve, főztek nekünk ebédet, vacsorát, míg mi egy kicsit berendezkedtünk. Ezt a szeretetet érezhettük a vasárnapi napon is, amikor a gyülekezetben lehettünk. Délelőtt a Jónás könyve 2. rész lett felolvasva, mint Jónás adventi imádsága, majd az énekek és az imádkozások után, köszöntöttek bennünket a testvérek, és mi is megosztottuk bizonyságunkat, miként vezetett az Úr, és értettük meg, hogy Gyergyóba kell jönnünk. Délben, a kórházban meglátogattuk Lajos testvérünket, a gyülekezet nagyon szeretett tagját, aki vese elégtelenséggel küszködik, és kértük Istenünk kegyelmét, hogy adjon felépülést a betegségből. Tudjuk, Ő imákat meghallgató Isten, és kérünk titeket is, hogy imádkozzatok érte, és vannak közöttünk más betegek is, értük is. A délutáni alkalmon az úrvacsorai közösséget gyakoroltuk, az Úr jelenlétében. Áldást nyerve, hálás szívvel tértünk haza otthonainkba. De van még egy imakérésünk, amiért mi is imádkozunk. Mutassa meg az Úr, miként kell munkálkodnunk ebben a városban, mit kell tennünk, hogy embereket tudjunk Ő hozzá vezetni. Imádkozunk az ébredésért, a késői esőért. Óh Uram, küldd el a késői esőt, és áztasd meg a szívek szikes talaját!! Nagyon vágyom az ébredést. Kérünk imádkozzatok velünk, és azért is, hogy az Úr nyisson ajtókat ebben a városban is, és adjon nekünk mennyei látást, és hogy adassék nekünk szó ajkunkra, mikor bizonyságot kell tennünk az embereknek. Szóljon Isten igéje itt is, és máshol is hatalommal és erővel. Ámen.

1 megjegyzés:

Kiss Zoltán, baptista lelkipásztor írta...

Kedves Zsolt Testvérem!

Köszöntelen nagy szeretettel a Székelyek földjén az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Örvendek, hogy megérkeztetek és imádkozom azért, hogy az Úr áldjon meg titeket Gyergyói misszióban és tegyen titeket áldássá az ott élő emberek számára. Kérlek küld el nekem emailbe a gyergyói postacimedet és ha van esetleg az email cimedet is.
Kérlek imádkozzatok érettünk, különösen a feleségemért. Előre is köszönöm. Az Úr legyen veletek.
Testvéred az Úrban Kiss Zoltán