2012. november 3., szombat

Ébredéshez vezető út 4. rész

Mennyire fontos egy ébredés?

"1. Csak egy ébredés tudja a gyülekezetet ért szégyent eltávolítani és a hitnek teret nyitni. Ébredés nélkül ez a szégyen egyre nagyobbá válik. Építhettek nagyszerű templomokat, imaházakat, moderenül berendezve, mindennel felszerelve, talán még meg is csodálnak benneteket. De ez még nem az igazi kereszténység, s ez félrevezetheti az embereket. Megtérés helyett, még távolabb kerülnek Istentől. Ha a hívők nem szánják oda magukat teljesen, hogy a Szentlélek hatalmasan működhessen, akkor a Krisztus Gyülekezete a világ szégyenévé válik.
2. Csak egy ébredés tudja helyreállítani a szeretetet és bizalmat a hívők között. Ha egy gyülekezet szolgálattevője elvesztette a gyülekezet bizalmát, egyetlen lehetőség, jó megoldás az ébredés. Ha egy lelkipásztornak, vagy egy gyülekezeti tagnak tapasztalnia kell, hogy a többiek elhidegültek iránta, akkor csak az ébredés hozhatja meg az első szeretetet és a kölcsönös bizalmat.
3. Csak az ébredés tudja Isten büntetését távol tartani a gyülekezettől. A hívők, alvó állapotukért, nagyobb büntetést érdemelnek, mint a hitetlenek az istentelenségükért. Isten gyermekei tudják, hogy a gyülekezetek alvását, közömbösségét, Isten ítélete követi. Hányszor volt ebben része Izrael népének, amikor nem volt hajlandó bűnbánatot tartani és nem vette figyelembe a próféták intelmeit sem. Sok gyülekezet, közösség tönkre ment már, mert nem ébredtek fel, és nem akarták az Urat keresni ezzel az imádsággal: "Nem akarsz új életet adni nekünk és örömöt szerezni népednek?" Zsoltárok 85:7
4. Ébredés nélkül a kegyelmi javak, a még nem hívőket a kárhozat felé sodorják. Ébredés nélkül az evangélium hirdetése mellett is megkeményedik a szívük és egy félelmetes ítélet felé haladnak, mintha soha nem hallották volna az evangéliumot. Jobb lenne nekik, ha nem lenne lehetőségük templomlátogatásra és az ige hallgatására, minthogy egy olyan egyházban, gyülekezetben éljenek, ahol soha nincs ébredés."
Charles G. Finney 1792-1875

Nincsenek megjegyzések: