2010. április 8., csütörtök

Gondolatok - húsvét után (is)

Az evangélium ereje

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére…..” Róma 1:16

Az evangélium jelentése: jó hír, örömhír. Ahol evangéliumot hirdetnek, hallgatnak, olvasnak, ott az ember, biztosan valamilyen jó hír birtokosává válik. Az evangélium mindég örvendetes dolgokat, lehetőségeket, ígéreteket tartalmazó információkat közvetít. Olyanokat, amelyek meghatározóan befolyásolhatják az életünket.

Az újszövetségben, az evangélium, Isten által az ember számára meghirdetett, és kinyilatkoztatott jó hírt jelenti. Erre a jó hírre, mindennél nagyobb szüksége volt, az Istentől elszakadt, bűneiben és annak következményeiben, nyomorgó és raboskodó emberiségünknek. Igen, a bűn zsoldosaiként, nyugtalanul, reménytelenül, a félelmek hatalmaskodó sötét hullámain sodródó, a gonosz elnyomásának igáit viselő, és azoktól szabadulni képtelen embernek, csak egy helyről, Istentől jöhetett a megoldást jelentő jó hír. Ez az evangélium pedig kijelentetett a mi számunkra, Isten hatalmával és erejével, Jézus Krisztus által először, majd szolgái által, akikre bízta azt, és a Szentíráson keresztül minden ember számára. Az evangélium Isten szerető szívéből ered, amit teremtő és életet adó szavaival közölt, hatalmával, és igazságának erejével erősített meg, és annak mind e mai napig, megingathatatlan hitelességet biztosít, hogy minden úgy is lett, amint azt Isten kijelentette.

Az evangélium, Jézus Krisztus halálában és feltámadásában lett érvényesítve a számunkra. Mindaz, ami a Golgotán történt, valamint a feltámadási és a pünkösdi események, olyan természetfeletti, az Isten erejének megnyilvánulásával történtek, hogy megtörték a gonosz felettünk gyakorolt egyeduralmát, és feltárta előttünk, a szabadulás lehetőségét és útját. Jézus Krisztus élete árán, biztosított az üdvösség evangéliumának erőt. Az Ő keresztjéről szóló beszéd, Istennek ereje azoknak, akik hisznek benne, és megtartatnak. Az Ő feltámadásának ereje, mint a hatalom legnagyobb megnyilvánulása, amelyet valaha a világmindenség látott, minden hívőnek rendelkezésére áll, hogy hit által magáévá tegye. A Szentlélek, akit Ő küldött el, adja a nélkülözhetetlen erőt a bizonyságtételhez.

A kegyelem evangéliuma, igazán jó hírt közvetít minden ember számára. Van visszaút Istenhez, van kiút a reménytelen életből, van út az Isten országába. Van váltságdíj, bűneink büntetése helyett, van újra kezdésre lehetősége az elrontott életű embernek, van erő, amelyik üdvözíteni tudja az Istenhez megtérő szívet. Óh, milyen fontos, és szükséges, hogy mindenki hallja meg! Ne szégyelld, ne szégyelljük az evangéliumot, mert ott van szükség ahol élünk, mozgunk, megfordulunk, arra, hogy az emberek megtudják a számukra oly fontos üzenetet. Gyakran félelmek némítanak el, és attól tartunk, vajon milyen lesz a fogadtatás. Ne félj, mert Istennek ereje és hatalma munkálja annak hatását. Bár némelyeknek bolondság, másoknak botránkozás, megvetést, ellenállást és gúnyt is kiválthat egyesekből, de lesznek, akik örömmel veszik, és üdvözülnek általa. A mindenható Isten, ma is mennyei erejével gondoskodik arról, hogy akik hittel, és tiszta szívvel hirdetik, azok megtapasztalják, a Szentlélek támogatását, és akik hallgatják, meggyőződhessenek, hogy Isten szavait hallják. Isten lehetővé tette, hogy a világmindenség legnagyobb hatalmával és erejével támogatott ügyet szolgáljuk, az evangéliumot hirdessük, másoknak adjuk tovább. Ezt vállalni kell, ezt tenni kell, hirdetni, mondani kell őszintén, és akkor érezni fogod, hogy nem a te erőd, mert az nagyon kevés, hanem az Ő ereje végzi a munkát. Az evangélium Istennek ereje, és csak ez képes életet menteni, megjobbítani, és hitet adni az üdvösségre. Te mit teszel, szégyelled és hallgatsz, elrejted barátaid, rokonaid, embertársaid elől, akinek hallaniuk kellene, vagy vállalod, hirdeted és elmondod, együttműködsz Istennel? Tegyünk úgy, mint Pál apostol: Nem szégyellem, vállalom, mert tudom, ez Istennek ereje minden benne hívőnek üdvösségre!

Nincsenek megjegyzések: