2010. március 20., szombat

Elmaradt részletek

A világban válság van, sokan elveszítették munkájukat, munkahelyüket, szorongva várják, vajon lessz-e munkájuk, és ezzel együtt megélhetésük. Én viszont azt tapasztalom, az én munkaterületemen, még másoknak egyre kevesebb munkájuk van, Isten országága munkásainak egyre több a munkájuk. A világ gazdasági válsággal küzd, addig Isten országának ügyében munkás válság van. Kedves, munkanélküli hívő testvéreim, vizsgáljátok meg, nem-e Isten keze ez az életetekben, hogy egy újabb, szebb, áldottabb munkára hívhasson el, ahol nincs munkanélküliség, és az Ő gondviselésében élhess! Székelyföldre munkások kellenek!!! Halld meg Isten népe, és ne tétlenkedj, mert nagyon sok az aratni való! Ne ettől a világtól várjatok mindenáron munkát és biztonságot jelentő jövőt, mert alapjaiban megrendült, velejéig megromlott, és megérett Isten haragjának tüzére. Hanem emeljétek szemeiteket fel, és lássátok meg, amit az örökkévaló országért tehettek, és vállaljátok ha Krisztus hív titeket a lélekmentés fárasztó, de áldott és szép munkájába. Isten keres ma is olyan embert, akit a résre állítson. Csak itt Gyergyó környékén szükség lenne több munkatársra.
Tehát, elfoglaltak vagyunk, hála az Úrnak, és a múlt héten még Magyarországra is el kellett mennem, az autómat műszkiztatni, úgyhogy eléggé elmaradtam a megígért részletekkel.
Február 28.-án, örömünnep volt Gyergyóban, Matild néni tett vallást hitéről, és merítkezett be Urunk parancsa szerint. Az ő megtérésével egyben, az Úr egy újabb kaput is nyitott meg előttünk, és mostmár két hónapja minden héten megyünk Csíkkarcfalvára is. Istennek hála, többen kezdtek érdeklődni, és látogatjuk őket. Mára ott tartunk, hogy egy megfelelő helyet keresünk, amit ki tudnánk bérelni, hogy ott gyülekezhessünk. A csíkkarcfalvi helyzetre még visszatérek.

A bemreítkezésre, több helyről érkeztek vendégeink, a Hargita Keresztény táborból, Csíkszeredából, Sepsiszentgyőrgyről, és a körzetből, Toplicáról, Ditróból. A reggeli imárabuzdítás szolgálatát, Király Barna testvér, és Kui Bálint testvér végezték.

Ezen a délelőttön, Kiss Zoltán sepsiszentgyörgyi lelkipásztor szólta Isten igéjét az Ap.csel. 22:1-16 alapján arról, hogy mit jelent igazi kereszténynek lenni.

Azután Matild néni bizonyságtételét hallgattuk meg, majd bemerítettem őt az Atya, a Fiú és a Szentlélke nevében. Az alkalom után, közösen ebédeltünk. Adjon az Úr még sok hasonló, áldott alkalmat. Várjuk a következő vízmozdulást.

Nincsenek megjegyzések: