2009. szeptember 8., kedd

A bizonyságtétel sátora

Négy napig állt a sátor, hangzott az ige, az ének és a megváltottak bizonyság tétele Gyergyószentmiklós egyik központi terén. Az Úr pedig munkálkodott, a Szentlélek álltal. Áldott legyen az Ő neve mindenért. Az evangelizáció megkezdésétől kezdve, éreztünk egy szellemi harcot, és újabb és újabb akadályok jelentkeztek, az ellenség is dolgozott. De a mi győzelmes Krisztusunk, lerontotta az akadályokat. Pl. csütörtökön reggel amikor érkeztünk a sátor építésének a helyszínére, egy hatalmas munkagépet hoztak éppen, és tették oda le, hogy ássa fel az aszfaltot, és két méter mélyen szedje ki a földet. A talajt ki akarták szedni, a sátor alól..... Végül a polgármester Mezei János közbenjárásával, sikerült megegyezni az egyébként elég haragos munkásokkal, hogy a hét végére, a munkát egy másik ponton kezdjék meg. A rendőrség egyik lelkes alkalmazottja, pedig a sátort látva, és a fiatalokat, akik meghívókat osztogattak az embereknek, a főnökeit hívta telefonon, és propaganda tevékenységnek minősítette a sátoros evangelizációt, ami végett Székely Béla testvéremmel, aki perfekt beszéli a román nyelvet, kétszer is jártunk a rendőrségen. Még sok más egyéb dologgal is voltunk megpróbálva, de az Úr mindenben megsegített bennünket. A csütörtöki napról már írtam. Pénteken délben megérkeztek Kolozsvárról a Kvint énekcsoport tagjai, akikkel nagyon jó volt együtt szolgálni. Nagyon szépen énekelnek, leki módon, lelki énekeket. Megszerttük őket, és jó volt látni, hogy mennyire komolyan vették a szolgálatot. Sok más mai dicsőítő csoporttal ellentétben, nem a szereplés volt a céljuk, hanem a szolgálat. Szívemből kívánom, hogy legyenek hasznos eszközök a lélekmentés munkájában. Pénteken délután a sérült embereknek volt program, este már az énekesek szolgálatával kezdődött az evangelizáció, először Pál Éva tett bizonyságot a megtéréséről, majd Székely Béla kiskapusi lelkipásytor testvérem hirdette az igét,  a Zsoltárok 139:16 versét idézve. A felhívásra, hogy akik szeretnék, hogy Isten munkálkodjon az életükben, akár most halották az evangéliumot először, akár már döntöttek az Úr Jézus mellett, álljanak fel, többen megtették(ük). Szombaton napközben a gyermekekkel ifjakkal volt programunk. Sajnáljuk, hogy kevesn jöttek, és azt tapasztaltuk, hogy a szülők nem engedték a gyermekeket. Este 7 órától a Kvint énekelt, és fél nyolcra szinte megtelt a sátor. Szőcs Tivadar (gyergyói), Fodor Éva (gyergyói), és Domokos Efraim (kiskapusi; Kvint) mondták el, hogy hogyan változtatta meg az életüket, az Úr Jézussal való találkozás. Ezután Kiss Zoltán sepsiszentgzörgyi lelkipásztor hirdette az evangéliumot, a jó hírt a jelenlevőknek, a Lukács ev. 19:1-1o igék alapján. A felhívásra ezen az estén is többen jelezték, megértették, hogy Jézus őket hívja, és hogy szeretnék ők is ha életüket megváltoztatná. Több személlyel komolyan tudtunk imádkozni. Szívünkben örömmel és hálával mentünk vacsorázni, majd miután a testvéri közösségben, imádságban is hálát adtunk, tértünk nyugovóra. Vasárnap reggel 1o órakor kezdődött a sátorzáró evangelizációs Istentisztelet, ahol szintén a Kvint énekelt, azután pedig Lőrinci Gyula buzdított imára. Majd Papp Magdolna (Gyergyószentmiklós), és Patka Sándor (Kolozsvár; Kvint) tettek bizonyságot arról a napról, amikor elfogadták Jézus Krisztust mint személyes Megváltójukat, és hogy ezt a döntésüket nem bánták meg, és Mgdika szavaival: "......ezt az életet semmiért sem adnám. Voltak nagy álmaim, hogy pl. saját szép házunk legyen, de inkább laknék egy széna kaibába, ha az lenne az ára, hogy erről az életről lemondjak, azért hogy saját házunk legyen." Ezután én szolgáltam a Lukács ev. 19:1o verse alapján. Ezen a délelőttön is többen jelezték, hogy úgy érzik, ők még elveszett állapotban vannak, de ezen a napon, ők azok akiket az embernek Fia keres, és oda szeretnék tenni életüket a mindenható Isten kezébe, aki képes megtartani, és győzelmes életet adni. 

Most azért imádkozom, hogy az Úr segítse meg elsősorban azokat, akik valamilyen döntésre jutottak az elmúlt napokban, hogy tudják megharcolni a következő harcaikat is, többek között, hogy eljöjjenek a gyülekezetbe. Mert itt Gyergyóban ha valaki el jön a gyülekezetbe, annak számolni kell a csúfolódókkal, és gúnyolódókkal. De aki elkezdte a munkát, hisszük folytatja is életükben. De imádkozok mindenkiért, aki hallotta az igét, vagy kapott bibliát, vagy akár csak távolról látta a sátrat, hogy Isten munkálkodjon az életükben.

Uram légy kegyelmes, és dicsőítsd meg szent és nagy nevedet közöttünk! Ámen.

Megemlíteném még, Máriát , Krisztinát, (kikskapusiak), Brigittát (Kolozsvár) Gabriellát (Gyergyból), Sámuelt (Sepsiszentgyörgyről), Szabó Szilárd teológus (Szatmár), és Székely Béla kiskapusi lelkipásztor, akik minden nap aktívan reggeltől estig vettek részt a munkában. Nagyon készségesen, és lekesen végezték a feladatokat, nem kímélték magukat. Hálásak vagyunk értük, mert nagy segítséget jelentettek nekünk. Az Úr áldja és jutalmazza meg őket ezért!

Felteszek egy néhány képet:

Péntek:

A sérültek

Székely Béla 

Szombat:

A fiatalok

Szőcs Tivadar

Hallgatóság a sátor jobb szárnyában......

 a sátor bal szárnyában......

 a sátor bejáratában.....

és távolabbról.

Fodor Éva

Kiss Zoltán

Világosság gyúlt a sötét Gyergyóban

Vasárnap:

Kvint

Papp Magdolna

Lőrinczi Gyula

Novák Zsolt

A Kvint tagjaival az imaház előtt

5 megjegyzés:

Névtelen írta...

Köszönjük a beszámolót az evangélizációs napokról hiszem és tudom amit az UR elkezdett el végzi.ÁLDOTT LEGYEN AZ UR NEVE ÖRÖKKÉ.Béke veletek Erika.

Névtelen írta...

Áldott az Úr szent Neve!!!

Both Erika írta...

Legyen áldott ISTEN !az evangéliumért, azokért akik hirdették és akik hallgatták és befogadták,az Úr erősitse és tartsa meg őket!Kónya Dénes

Névtelen írta...

Kívánom, hogy akik Jézus Krisztus követésében döntöttek azok a döntéseikben meg tudjanak maradni, hogy áldott lehessen az életük Jézus Krisztusban. Köszönöm Úram hogy egykoron melletted dönthetem én is. Jó az Úrral élni és járni. Minden dicsőség legyen az övé mindörökké.M.Attila

Tőtős János írta...

"Ó Uram, segits most, adj jó
előmenetelt"
_______________________________

Mily szép a hegyeken
a békehírnök lába
Akiket elkísér
Jó Atyánk áldása

Bűnt eltörlő Isten
Ma általuk üzen
És ez viszhangzik ma
Maroshévizen

Az Isten sátora
az emberekkel
Ő Hozzá vágyó
Megtérő lelkekkel

Jóságos Atyánk
Védelmezd ügyüket
Áld, ezeszer áldjad
Minden lépésüket.
Tőtős János