2009. január 26., hétfő

Megmozdult a víz Gyergyóban

"Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik." Márk ev. 16:16

Legyen áldva és magasztalva Istenünk neve, azokért az áldásokért, amelyekkel megajándékozott bennünket, az Ő fiában, Krisztus Jézusban.

Nagyon áldott és kedves alkalmunk volt tegnap a gyergyói gyülekezetben. A fent említett ige igazságát átélve, és gyakorolva lehettünk együtt az Úr jelenlétében. Átélhettük, amikor fehér ruhában, négy személy mondta el bizonyságtételét bűneinek bocsánatáról, hitéről, és arról az örömről, hogy örök életet, üdvösséget kapott kegyelemből. Vallották mind a négyen, hogy megváltozott az életük, és az Úr Jézust szeretnék követni. Ezután hitük megvallására, bemerítkeztek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében! Szép és megható alkalom volt. Négy személlyel gyarapodott az üdvözülendők száma.

Ez alkalommal Simon András homoródszentmártoni lelkipásztor és kedves családja, id.Veress Ernő testvér és felesége Annuska néni is itt voltak, valamint Csíkszeredából, a táborból, és Magyarországról, Érdről is voltak vendégeink. Az is öröm a számunkra, hogy a városból is többen eljöttek.

Reggel, Kui Bálint és Király Barnabás testvéreink buzdítottak imára bennünket, a Mikeás könyve 7:18-19 igékből szolgálva. Hálát adtunk a bűnbocsánatért a kegyelemért, és az irgalomért. A mi Istenünk gyönyörködik az irgalmasságban! Ezután Simon András testvér igehirdetését halgatta meg a gyülekezet, a Máté 3:13-17 igékből, a megtérés fontosságáról, a bemerítkezés mint a keresztség gyakorlati formájáról, a biblia alapján, és a bűnök megbánásának fontosságáról, amelyre csak olyan ember képes aki bűntudatra jut, tehát bizonyos kor, érettség szükséges hozzá.

Az igehirdetés után, a négy bemerítkező tett rövid bizonyságot, megtéréséről, és hitéről. Ezután mentünk be a hullámsírba, ahol eltemettettek Krisztussal együtt a keresztség álltal a halálba, és feltámadtak vele együtt, hogy új életben járjanak. A bemerítkezés után, id.Veress Ernő testvér hirdette az evangéliumot, a keresztről szóló beszédet, amely nekünk Istennek ereje. Az igehírdetést követően, kézrátétellell imádkoztunk az új tagokért, Veress testvérrel, és Simon András testvérrel. A délelőtti alkalmat, úrvacsorával zártuk, együtt úrvacsorázva az új tagokkal.

Az alkalomról bővebben, Mezei Attila készített képes beszámolót a gyülekezetünk honlapján, ami ide kattintva megtekinthető.

Délután folytatódott az ünnepi istentisztelet, énekekkel, bizonyságtételekkel, és gyermekbemutatási alkalom volt. András testvérem szolgált, a Márk ev. 10:13-16 igékből., amikor az Úr Jézushoz hozták a gyermekeket, és Ő megáldotta őket. Ezután imádkoztunk, a másfél éves Vivienért, akit nagymamája nevel, és ő egyikük a délelőtt bemerítkezetteknek. Miután hitre jutott, megtért, azt is megértette, hogy a gyermekeket nem keresztelhetjük meg, mivel a biblia a felnőtt keresztséget tanítja, de imádkozhatunk érte, és hozhatjuk az Úr Jézushoz, hogy áldja meg, és Isten gondviselésére bízhatjuk a gyermeket.
Az alkalom befejezéseként szolgáltam a Róma 8:11-17 igékből, arról, hogy a Szentlélek jelenléte mit eredményez az életünkben.
Az alkalom után még hosszasan beszélgettünk a vendégekkel. Mondtuk is, jó lesz a majd a menybe, mert ott nem kell elválni, elbúcsúzni egymástól. Csak legyünk ott minnél többen Gyergyóból is. Adja meg a mindenható Isten, hogy ebben a munkában, hasznos és hűséges eszközei lehessünk.
Bár élhetnénk át mind több olyan alkalmat mint vasárnap.
Mindenért egyedül az Úré a dicsőség!

Nincsenek megjegyzések: