2008. augusztus 6., szerda

A város, ahol szolgálunk és élünk

"Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass:
Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a városban.
És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten ígéjét."Ap.csel. 18:9-11
A város, ahol szolgálunk és élünk, Gyergyószentmiklós.
Ez a város, a gyergyói medence legnagyobb városa és központja. Velünk együtt még kb. 22.000 ember lakik itt. Tapasztalatom, és megítélésem szerint, bár pontos adatokat nem ismerek, 80-85%-a a lakosságnak magyar ajkú. A város nagyon szép környezetben fekszik, minden oldalról dombok, hegyek veszik körül. 100 km-es körzetben megtalálhatóak Székelyföld jellegzetes túrista látványosságainak nagy része, mint pl.: Gyilkostó, Békási szoros, Parajd, Szováta, Marosfő, Borszék,Csíkszereda, Gyimesi Csángók, Székelyudvarhely, Zetelki tó, stb. Bár Isten nagyon szép környezetbe helyezte ezt a várost, az emberek mégis nagyon keményszívűek. Noha szinte mindenki vallásos embernek tartja magát, - a lakosság nagy része katolikus - nem ismerik Istent, sem az Ő igéjét. Azt gondolják, hogy beleszülettek egy vallásba, és majd abban a vallásba meghalnak, és az elegendő lesz nekik ahhoz, hogy Isten országába mehessenek. És a két esemény között, mármint a születés és a halál között, azt csinálhatnak, amit csak jónak látnak, és élhetnek úgy ahogy akarnak, Istennek ahhoz semmi köze. Borzasztóan meg vannak az emberek tévesztve, és különböző pótcselekvésekkel igyekeznek időközönként az emberek valamelyest a lelkiismeretükön könnyíteni. Hasztalan. A városban nagyon nagy a bálványimádás gyakorlása. Ebből kifolyólag, nagyon erős, ennek a szellemiségnek a jelenléte. Most mikor ezeket a sorokat írom, és tudom leleplezem a sötétség munkájának egy részét, érzem ez nem tetszik a levegőbeni hatalmasságoknak. De tudom, Aki bennem van, erősebb mint aki e világban van, és Ő megvéd, és Ő győzött, és mi is győzni fogunk. Erdélyben úgy tartják, hogy ez az egyik leg keményebb szívtalaj, és itt élnek a legkeményebb nyakú emberek, ezen a részen. Az biztos, hogy az evangélium ide, erre a vidékre, nagyon nehezen tudott eljutni, és még most is nagyon kevés ember szíve nyílt meg előtte. De Istennek terve van ezzel a várossal!! Tudom többen imádkoztak évtizedekkel ezelőtt már, hogy Isten látogassa meg ezt a várost. Négy évvel ezelőtt, szólt az Úr a Veress házaspárnak, és ők engedelmesen ideköltöztek ebbe a városba, ahol nem volt Baptista gyülekezet, mindössze egy idős testvér, aki néhány évvel azelőtt Brassóból költözött ide gyermekeihez. Veress Ernő testvér, aki már ideköltözésükkor nagyon gyengén látott, és más betegségek is nap mint nap próbára tették, és felesége Annuska néni, akinek akkortájt, sokat fájtak a lábai, vállalták, és elkezdték a misszió munkát itt Gyergyóban. Veress testvér mondta is az első időben, mikor többen érdeklődtek tőle, hogy miként alakul a misszió: "a vakok járnak, a sánták látnak".
Kitartó, és példamutató imádkozó életüket Isten megáldotta, és kezdett megerősödni a misszió. Az első alkalmak a testvéreink házánál voltak, majd megvásároltak, egy lebontásra szánt épületet, amit nagyon sok munkával, helyreállítottak - felújítottak, és lett az első gyergyószentmiklósi Baptista imaház, a Menedék Kápolna.

Az Úr Jézus kegyelméből, ebben az időben, az első megtérők alámerítkeztek, és csatlakoztak a gyülekezethez. Majd újabb személyek fogadták el az Úr Jézust, és testvéreink, a néhány tagú gyülekezet, megértve Isten akaratát, nagy lelkesedéssel és hittel, elkezdték az új imaház építését. Ebben az időszakban, én is jártam itt két alkalommal Gyergyóban. Az elmúlt év novemberében, a bizonyságok fellegeivel körülölelve, megtörténhetett az új imaház megnyitása. Újabb bizonyítéka, hogy az Úrnak, terve van ebben a városban.

Egyszer már megtelt a terem, a megnyitón, és arra vágyunk, hogy ez mindég így legyen.


Ebbe a munkába küldött engem és családomat az Úr, és 2007 december 8-tól, itt lakunk ebben a városban, és szertenénk, ha elvégződhetne bennünk és általunk, amit Isten velünk tervezett el. Velünk együtt jelenleg 11 tagja van a gyülekezetnek, és kb. vasárnaponként még 10-20 látogató. A fent említett igékkel többször biztatott már bennünket az Úr Jézus. Először is ez volt az egyik ige, mikor bizonyságot szereztünk a családommal arról, hogy ide kell jönnünk. Ekkor azt is megértettük, hogy másfél évet, biztosan itt kell tartózkodnunk. Ez nem jelenti azt, hogy tovább nem, de azt igen, hogy 2009 nyaráig biztos itt kell lenni. A továbbot is kijelenti majd az Úr. Majd később is több ízben, másokon keresztül is kaptuk ezt az igét biztatásul. De láthatjuk a bizonyságokban is: amikor vállalták testvéreink, hogy ide jönnek; amikor elkezdődhetett a misszió munka; amikor az első megtérő bűnössel együtt örülhettek; amikor az első imaház megnyílhatott; amikor többen alámerítkezhettek egyszerre; amikor kezdtek többen járni az istentiszteleti alkalmakra; amikor új kápolna épülhetett; amikor imádkoztak és Isten munkatársat küldött; amikor megtérhetett aki azelőtt Isten tagadó volt: mind-mind azt bizonyítja az Úrnak terve és népe van ebben a városban. Újra arra kérlek titeket imádkozzatok értünk, hogy legyen ébredés ebbe a még sötét városban. Hamarosan folytatom. Felteszek még néhány képet Gyergyóról és a gyülekezetről.

A város központja

Szolgálatok a gyülekezetben


A halgatóság egy része

Nincsenek megjegyzések: