2008. május 31., szombat

Jobb élet - a legjobb élet!

"Apa, szerintem, sokkal jobb lehetett akkor, amikor még nem volt elektromos áram. Szerintem sokkal jobb lehetet még akkor az élet, ilyen mindenféle elektromos dolgok nélkül" - mondta Dániel, a kisebbik fiam, szerda este, hazafelé jövet az imaházból. Igen fiam, azt hiszem - mondtam, igazán nem is figyelve, sem a kérdésre sem a válaszra, miközben a gondolataim máshol jártak. De másnap reggel, bennem is határozottabban fogalmazódott meg, Dániel előző esti állítása, miközben a számítógépemmel a kezembe, sétáltam át Mezei Attilához, hogy legyen szíves nézze meg, mert nem tudom elindítani. Hálás vagyok Istennek Attiláért, és nem csupán csak azért mert meg tudja javítani a számítógépemet - ezért is - de még inkább az ő életéért, amelyben tud munkálkodni Isten. Jó látni azt, amikor Isten munkája nyilvánul meg valaki életében. Imádkozom Attiláért, hogy adjon neki az Úr Jézus lelki növekedést, és tudjon lépésről-lépésre, megállás nélkül haladni a keskeny úton. Kérlek titeket is, imádkozzatok érte, hogy ajándékozza meg az Úr, mihamarabb a teljes szabadsággal, hogy fehér ruhában vallást tehessen Megváltójáról, és eltemetkezzen a vízkeresztség álltal, ("Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk." Róma 6:4) amire már nagyon vágyik. Hisszük jön a szabadítás, és nincs már messze ez a nap! Attila, imádkozunk! Hogy elektromos árammal, vagy anélkül jobb az élet, azt nehéz lenne egyértelműen meghatározni, és eldönteni. Kinek így, kinek úgy. De bizonyossan tudom mondani, hogy Megválltva, Újjászületve - új életben járva, a bűn és a kárhoztatás terhétől Szabadon, Tiszta lelkiismerettel, Jézus Krisztussal, lehet élni a legjobb és legteljesebb életet mindenkinek. Bár értenék meg még minnél többen itt Gyergyóban is, és ott nálatok is, és választanák az egyetlen utat, ami minden időben, így a ma élő ember számára is az egyetlen megoldás, a bővölködő éltre. " Jézus kell nekik....." Az elmúlt napokban beszéltem telefonon, egyik magyarországi unokanővéremmel, aki túláradó örömmel mondta el nekem, hogy pünkösd előtt egy nappal, újjászületett a Szentlélek álltal. Milyen jó volt hallani a bizonyságtételét! Órákig hallgattam volna, és beszélgettem volna vele! "Zsolti, 39 pünkösd telt el az életembe úgy, hogy nem tudtam, milyen is az, mikor valaki újjászületik. De most átéltem, mostmár tudom, és 2008-ban volt életemben az első igazi pünkösd!Nagyon boldog vagyok." Ahogy halgattam a bizonyságtételét, az Ésaiás 52:7 jutott eszembe, amit meg is osztottam vele: "Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!" Együtt örülök vele, és szeretnék még sokakkal együtt örülni, és ha kell együtt sírni. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez (2.Korinthus 7:10)! Imádkozzunk: Atyám, hálát adok neked, hogy megemlékezel az emberről, és megemlékeztél rólam is, amikor elküldted fiadat Jézus Krisztust a földre, hogy szenvedése, kereszthalála, és kifolyt vére által, bűnös életemből engem is megszabadíthasson. Köszönöm, hogy megkerestél, hívtál, megbocsájtottál, újjászültél, és megajándékoztál egy boldog örök élettel! Köszönöm, hogy ma is munkálkodsz, és hálát adok azokért akik életében ez nyilvánvaló, látható, élő valóság. Kérlek Attiláért, aki döntött melletted, ajándékozd meg a teljes szabadsággal, hogy vallást tehessen rólad az emberek előtt, a keresztségben. Tekints városunkra, környezetünkre, és vond magadhoz az embereket, hogy mind többen megtérhessenek hozzád, és részesüljenek, a megváltottak boldog örömébe! Uram, add nekünk gyenge szolgáidnak, hogy benned megerősödhessen életünk, és rólad bizonyságot tehessünk a Szentlélek erejével. Nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, hogy lehessünk mentő eszközök, szent kezedben. Halgass meg kérlek az Úr Jézus nevében! Ámen.

Nincsenek megjegyzések: